NATIONALE FEESTDAG: Vanwege een Britse feestdag is ons klantenserviceteam op maandag 27 mei niet beschikbaar. De website blijft open voor bestellingen.

Privacy Statement


Privacybeleid - Bijgewerkt in December 2022

JEWELLERY QUARTER BULLION LIMITED PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wij over u als klant verzamelen, gebruiken en verwerken in relatie tot de producten en diensten die u van ons ontvangt. Jewellery Quarter Bullion Limited is een beheerder van gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie die wij verwerken in verband met ons bedrijf. In deze mededeling zijn de verwijzingen naar " wij", "ons", "onze" of "JQB" verwijzingen in de richting van Jewellery Quarter Bullion Limited. JQB is geregistreerd bij de Information Commissioner's Office (registratienummer Z211784X).

Wij respecteren uw recht op privacy en wij zetten ons in om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. De zorg voor uw persoonlijke gegevens is heel belangrijk voor ons en we begrijpen dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens ook voor u belangrijk is. We willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen en dat u begrijpt hoe we ze gebruiken om u een betere ervaring te bieden. Deze privacyverklaring zet uiteen op welke wijze wij alle informatie gebruiken en beveiligen die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website, of ons belt of bezoekt.

Wij kunnen u verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, indien dit het geval is kunt u ervan verzekerd zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Alle door u verstrekte informatie wordt veilig opgeslagen en uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door de hierin opgenomen informatie bij te werken, u wordt dan op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen aangezien de huidige versie bovenaan de pagina wordt gedateerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen die sinds uw laatste bezoek zijn aangebracht begrijpt en er tevreden mee bent.

Indien u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@bullionbypost.co.uk onder vermelding van "Security and Privacy Enquiry". U kunt ook bellen of schrijven naar:


Jewellery Quarter Bullion Limited
Floor 16
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham
B5 4UA
Telefoonnummer: 0800 098 7603

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD EN HOE WORDT DEZE VERKREGEN?

Wanneer wij een relatie met u als klant aangaan, kunnen wij tijdens de duur van deze relatie diverse informatie verzamelen. Wij kunnen informatie verzamelen als u onze website gebruikt of wanneer u ons belt of bezoekt als onderdeel van onze orderverwerkingsprocedure. Als u telefonisch contact met ons opneemt, dan bewaren wij opnames van alle telefoongesprekken. Als u onze gebouwen persoonlijk bezoekt, worden ook opnames van CCTV-beelden bewaard.

Wij beperken de verzameling en verwerking van uw informatie tot uitsluitend die informatie die nodig is om een of meer legitieme doeleinden te bereiken, zoals aangegeven in deze mededeling.
De door ons verzamelde en bewaarde informatie kan bestaan uit:

 • Uw naam, geboortedatum en contactinformatie zoals het postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Uw IP-adres.
 • Details van eventuele koop- of verkooporders die u bij ons plaatst, zelfs als deze niet zijn afgerond, evenals leveringsgegevens.
 • Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt met vragen.
 • Informatie over hoe u de site gebruikt door het gebruik van cookies en page tagging technieken om ons te helpen verbeteringen aan te brengen.
 • ID verificatie details en bewijs van bron van fondsen verkregen als onderdeel van ons KYC proces.
 • Door u verstrekte persoonlijke informatie zodat wij passende anti-fraude of antiwitwasmaatregelen kunnen nemen. Persoonlijke informatie die u verstrekt kan worden doorgegeven aan partners die wij gebruiken voor ID- en verificatiedoeleinden, kredietreferentie- of fraudepreventiebureaus die deze informatie kunnen bijhouden. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, er worden geen kredietcontroles uitgevoerd en uw kredietwaardigheid wordt niet beïnvloed.


WAT WE DOEN MET DE VERZAMELDE INFORMATIE

Wij zullen uw informatie alleen gebruiken en delen wanneer dit noodzakelijk is om onze wettelijke bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit omvat het interne gebruik van uw gegevens om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te bieden. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om redenen die overeenkomen met contractuele of wettelijke verplichtingen, of om andere redenen die in het legitieme belang van ons bedrijf zijn. Dit houdt in dat wij uw gegevens voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:

 • Om ons in staat te stellen uw aankoop- of verkooporders te verwerken. Als u er niet mee instemt dat wij uw gegevens om deze reden verwerken, kunnen wij u hoogstwaarschijnlijk geen goederen of diensten leveren.
 • Om uw identiteit en/of de bron van de fondsen die u gebruikt voor uw aankoop te bevestigen en te verifiëren in overeenstemming met onze KYC-verplichtingen.
 • Om ons in staat te stellen doorlopende klantenservice aan u te verlenen, zoals contact met u opnemen om bestellingen en leveringsvragen te bespreken, andere vragen en onduidelijkheden op te lossen of wijzigingen in uw account te verwerken.
 • Om met u te communiceren over uw account of de producten die u hebt ontvangen, om feedback te vragen over onze dienstverlening, of om promotieberichten te sturen over andere informatie, aanbiedingen of producten waarvan wij denken dat u die nuttig vindt.
 • Voor interne administratie en onderhoud, of voor andere regelgevende of boekhoudkundige doeleinden.
 • Voor verbeteringen van de producten en diensten die wij u leveren.
 • Voor doelgerichte marketing en re-marketing. Wij doen dit om u gepersonaliseerde en relevante content aan te bieden, waaronder zaken als gepersonaliseerde en getriggerde e-mails, zoals het verlaten van een winkelwagentje en aankoopbevestiging.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden ook doorgeven aan derde partijen, zoals:

 • Wanneer wij gebruik maken van erkende onderaannemers of dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, kan het nodig zijn dat wij beperkte informatie delen zodat zij hun diensten kunnen uitvoeren. In deze omstandigheden zullen wij de informatie die wordt gedeeld beperken en ervoor zorgen dat zij deze informatie niet voor andere doeleinden delen of gebruiken. Voorbeelden van het soort partners waarmee wij uw informatie kunnen delen zijn identificatie- en verificatiediensten, koeriers-/leveringsdiensten en opslag-/kluisleveranciers.
 • Wanneer wij een wettelijke verplichting hebben of om criminele activiteiten te voorkomen of op te sporen, kunnen wij gegevens delen met toezichthouders, wetshandhavers, privédetectives, belastingdiensten of andere overheidsinstanties. Dit omvat situaties waarin wij verplicht zijn verdachte activiteiten te melden en te voldoen aan productie- of gerechtelijke bevelen.


HOE LANG WIJ UW INFORMATIE BEWAREN

Wanneer wij u producten of diensten leveren, leggen wij gegevens vast die uw persoonsgegevens bevatten. Deze informatie kan worden bewaard op verschillende media (fysiek of elektronisch) en in verschillende formaten.
Wij beheren onze dossiers om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te kunnen voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. Met behulp van dossiers kunnen wij aantonen dat wij onze verplichtingen nakomen en kunnen wij bewijsmateriaal van onze bedrijfsactiviteiten bewaren.

De bewaartermijnen voor dossiers worden bepaald op basis van het soort dossier, de aard van de activiteit, het product of de dienst, het land waarin de transactie plaatsvindt en de toepasselijke lokale wettelijke of regelgevende vereisten. Normaliter bewaren wij klantendossiers tot maximaal zes jaar nadat uw relatie met ons is beëindigd (d.w.z. nadat u uw rekening heeft opgeheven). Voor bepaalde gegevens kunnen langere of kortere bewaartermijnen van toepassing zijn, dit hangt af van de aard van de informatie. Bewaartermijnen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd op basis van zakelijke of wettelijke en regelgevende vereisten.

Wij kunnen uw informatie soms langer bewaren, met name wanneer wij vernietiging of verwijdering moeten tegenhouden op basis van een bevel van de rechtbank of een onderzoek door wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties.


UW RECHTEN OP GEGEVENSBESCHERMING

Wij gebruiken uw gegevens om u de juiste producten en diensten te kunnen leveren, maar u heeft ook duidelijke rechten over wat wij met die informatie doen. Uw rechten met betrekking tot de manier waarop wij met uw gegevens omgaan omvatten:

 • Toegang: U kunt een kopie van uw persoonsgegevens opvragen (bekend als een Data Subject Access Request of "DSAR").
 • Rectificatie : U heeft het recht om ons te vragen informatie te rectificeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht ons te vragen informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.
 • Verwijdering : U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen.
 • Beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij bewaren onjuist zijn of dat wij deze niet langer hoeven te beheren.
 • Marketing : U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Klachten : U heeft het recht om een klacht bij ons in te dienen over hoe wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt. U kunt ook een klacht indienen bij de Information Commissioners office (ICO) indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan. U kunt contact opnemen met de ICO op het volgende adres;

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Helpline number: 0303 123 1113


BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie bij ons veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die wij van u verzamelen te beschermen en te beveiligen.


MET U IN CONTACT BLIJVEN

Wij willen u graag op de hoogte houden van informatie over het marktnieuws en koerswaarschuwingen, aandelenmeldingen en verbeteringen aan onze website.
Indien u besluit deze informatie niet te willen ontvangen, kunt u ons verzoeken hiermee te stoppen door een e-mail te sturen naar dataprotection@bullionbypost.co.uk of door te klikken op de link 'Afmelden' in de e-mail. U kunt ook ons Contactcentrum bellen op 0800 098 7603. Wij zullen uw informatie nooit verkopen of delen met derden om hen in staat te stellen u op de markt te brengen.


OPT-OUT KEUZES

Websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunnen de Google Analytics opt-out browser add-on installeren. Om af te zien van Analytics voor het web kunt u de Google Analytics opt-out pagina bezoeken en de add-on voor uw browser installeren. Hier vindt u meer informatie over de opt-out en hoe u de browser add-on correct installeert.
Bezoekers kunnen zich ook afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network-advertenties aanpassen via de Advertentie-instellingen.


WAARVOOR WE COOKIES GEBRUIKEN

 • Zij stellen u in staat om transacties te verrichten, terwijl andere niet-essentiële cookies ons in staat stellen om u een verbeterde en gepersonaliseerde webervaring te bieden en te bepalen welke producten relevant zijn om aan u te tonen.
 • Om uw klantervaring tijdens het gebruik van onze website te personaliseren en te verbeteren.
 • Om u veilig te laten inloggen op onze website, zodat u gebruik kunt maken van "Mijn account"-functies zoals bestelinformatie of het doen van betalingen en het bekijken van afschriften.
 • Om het apparaat dat u gebruikt te herkennen.
 • Om de inhoud van uw online winkelmandje op te slaan terwijl u door de site bladert en om een bestelling af te ronden.
 • Om te registreren welke delen van de site u hebt bezocht, welke producten u hebt bekeken, hoe lang u op de site hebt gesurft en welke producten u hebt gekocht. Wij gebruiken deze informatie om de website gebruiksvriendelijker te maken, het ontwerp van onze website te ontwikkelen en de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Om bezoekers van onze site gelijkmatig over platforms te verdelen om ervoor te zorgen dat de inhoud met de hoogst mogelijke snelheid wordt geserveerd.
 • Voor re-marketingdoeleinden om relevante gerelateerde producten te bepalen om aan u te tonen wanneer u op andere geselecteerde websites surft. Deze cookies kunnen worden gekoppeld aan diensten van derden, zoals een advertentienetwerk.


ZIJN COOKIES VEILIG?

Ja. De in cookies opgeslagen informatie is veilig en anoniem voor externe derden, en de veiligheid van uw account komt nooit in gevaar. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/ en www.youronlinechoices.com/ . Een video over cookies vindt u op https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/ .


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites verstrekt en vallen dergelijke sites niet onder deze Privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en de Privacyverklaring raadplegen die van toepassing is op de website in kwestie.

linkedin