VAKANTIE: Vanwege de feestdag worden bestellingen op maandag 20 mei niet verzonden. De site blijft open voor bestellingen.

Geen btw over beleggingsgoud


Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er geen btw wordt geheven over goud? U vindt hieronder meer informatie.

Beleggingsgoud is als uitzondering op de regel vrijgesteld van btw. Dit in tegenstelling tot andere edelmetalen waar u wel btw over betaalt. Het btw percentage is afhankelijk van het land van herkomst, in Nederland is het btw percentage vastgesteld op 21%.


Waarom is goud vrijgesteld van btw?

In 1998 is beleggingsgoud door de Europese Unie in de gehele eurozone vrijgesteld van btw. Dit geld voor goudbaren met een zuiverheid van tenminste 99.5% goud, en gouden munten met tenminste 90% goud. De beweegreden om goud vrij te stellen van btw is om het gebruik van goud als financieel instrument te bevorderen.

.


Wat wordt geclassificeerd als beleggingsgoud?

Beleggingsgoud wordt geclassificeerd op basis van de volgende specificaties:

(a) Goud in de vorm van staven of plaatjes met een door de goudmarkten aanvaard
gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995/1.000

(b) Gouden munten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Ze hebben een zuiverheid van ten minste 900/1.000.
  • Ze zijn geslagen na 1800.
  • Ze zijn in het land van oorsprong een wettig betaalmiddel of zijn dat geweest.
  • Ze worden normaal gesproken verkocht voor een prijs die de marktwaarde van
    het goud dat in die munten is verwerkt niet overschrijdt met meer dan 80%.

* deze informatie is afkomstig van de belastingdienst.

.


Waarom is wel btw over zilver

Zilver wordt door de overheid gezien als een industriële grondstof en wordt daarom niet geclassificeerd als belegging. Om deze reden kan zilver in tegenstelling tot goud worden gezien als speculatieve investering.

.


Is een zilverinvestering interessant?

Zoals hierboven beschreven, dient u er rekening mee te houden dat wanneer u als particulier
investeert in zilver 21% btw in rekening wordt gebracht. Vanwege van deze reden is het aan te
raden om een zilver investering voor een langere tijd aan te houden. De zilverprijs dient 21%
toe te nemen voordat u winst kunt maken over uw invstering. Dit is een van de redenen
waarom investeerders vaker interesse hebben in goud. Ondanks het feit dat u over zilver btw
betaalt, heeft zilver lovende resultaten opgeleverd voor investeerders in het verleden.

De zilvermarkt vertoont in vergelijking tot de goudmarkt een vluchtigere ontwikkeling. Dit houdt
in dat de zilvermarkt meer prijsschommelingen kentals zichtbaar op de goudmarkt. Dit wordt
veroorzaakt door de kleine marktgrootte en een kleinere markliquiditeit. De vraag naar zilver
wordt onder andere beïnvloed door de algemene marktactiviteit en de vraag naar zilver voor
industriële toepassingen. De zilverprijs nam met 248% toe in een tijdsperiode van 5 jaar tussen
2006 en 2011. In april 2011 behaalde de zilverprijs een nieuw record, vastgesteld op €26,82 per
troy. De zilverprijs is sindsdien gedaald.

Op basis van deze statistieken kan worden verondersteld dat het gemakkelijk is om 21% btw
terug te verdienen. Ondanks het feit dat goud nieuwe records heeft behaald, heeft zilver de
groeipercentages meerdere malen overtroffen. Gesuggereerd wordt dat zilver minder veilig is
als investering, toch is deze metaalsoort voor vele investeerders wintsgevend geweest.

.


Btw geregistreerd?

Als u btw geregisteerd bent is het mogelijk dat u de btw kunt terugvorderen. GoldByPost is niet
bevoegd financieel advies te verstrekken. Daarom raden wij u aan uw boekhouder of een
financieel adviseur te raadplegen voor meer informatie over btw terugvorderregelingen.

.

.


Voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via : 0800 098 7603. Ons klantenserviceteam helpt u graag verder met al uw vragen. U kunt ons ook mailen via support@goldbypost.nl, wij beantwoorden uw email zo spoedig mogelijk.

View our Top 5 Silver Investments and our Top 5 Gold Investments

linkedin